ВУЗ ШАГ

Середня загальноосвітня школа №2 з поглибленим вивченням англійської мови з першого класу Марганецької міської ради Дніпропетровської області

   

Наша школа

 


ОФІЦІЙНИЙ САЙТ 

СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА №2  

З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З ПЕРШОГО КЛАСУ

МАРГАНЕЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

/Files/images/логотип.jpg

 

ПРОФІЛЬ ШКОЛИ:

Поглиблене  вивчення  англійської  мови  з  першого  класу  та

вивчення  другої  іноземної  мови (німецької)  з  п'ятого  класу

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА ЗАКЛАДУ:

Школа має  статус  експериментального навчального  закладу  Всеукраїнського рівню,

педагогічний колектив школи працює за програмою науково-дослідницької роботи за

темою  «Науково-методичні  засади  впровадження  вітчизняної  моделі медіа-освіти

в навчально-виховний  процес  загальноосвітніх  навчальних  закладів»

 

 

 УЧАСТЬ У МІЖНАРОДНИХ, ВСЕУКРАЇНСЬКИХ ПРОГРАМАХ, ПРОЕКТАХ, КОНКУРСАХ:

 • участь у Міжнародних, Всеукраїнських обласних педагогічних виставках (протягом року)
 • участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»
 • участь у Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності
 • участь у всеукраїнському інтерактивному конкурсі «Колосок»
 • участь у Міжнародному проекті «Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД  в Україні»
 • участь у Міжнародному проекті ПРООН (програма Intel “Шлях до успіху»)
 • участь у ІІ регіональному конкурсі «Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу»
 • участь у першому Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч»
 • участь у Всеукраїнському конкурсі з української мови та літератури «Соняшник»
 • співпраця  з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова  Доба»
 

КУРСИ ЗА ВИБОРОМ:

 • спецкурс «Школа проти СНІДу» -  за програмою Міністерства освіти і  науки  України,  лист  від  13.12.2004  року,  № 14/8.1 – 1054, Київ  (Алатон),  2004 р.;
 •  спецкурс «Основи критичного мислення» - за програмою Міністерства освіти і науки України. – Тернопіль, 2010 р. (підручник: «Основи критичного мислення», навчальна книга – Богдан, 2010 р.); 
 • спецкурс «Шлях до успіху» - за програмою Міністерства освіти і науки України (лист МОН України № 1.4/18-2821 від 15.07.2009 р.);
 • спецкурс «Європейський вибір України» - за програмою Міністерства освіти і науки України. -  Дніпропетровськ,  2008 р. (підручник «Європейський вибір України», автори Квасов В., Романенко М., «Дніпрокнига, 2008 р.»).
 • спецкурс «Міжнародні відносини у другій половині ХХ століття» - за програмою Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2010 р. (збірник навчальних програм 1 – 11 класів).
 • спецкурс «Медіа-культура» - за програмою інституту соціальної та політичної  психології  НАПН  України (автори: О. Т. Баришполець, О. Є. Голубєва, Г. В. Мироненко, Л. А. Найдьонова,  Н. І. Череповська, 2010 р.)
 • спецкурс «Країнознавство»  - за програмою для спеціалізованих шкіл з поглибленим  вивченням  іноземної  мови «Література  Англії  та  США. Країнознавство. Науково – технічний переклад»,  Київ (ПЕРУН),  1996 р.
 • спецкурс «Література країни, мова якої вивчається поглиблено» - за програмою для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови «Література Англії та США. Країнознавство. Науково – технічний переклад», Київ (ПЕРУН),  1996 р.

 

ГУРТКИ: 

 • Євроклуб
 • Театральна студія
 • Гурток "Юні географи"
 • Шкільна газета "МІСТОК"
 • Гурток ЮІР (юні інспектори руху)
 • Шкільний історико-краєзнавчий музей
 • Клуб ДАК (добровільна асоціація краєзнавців)
 • Гурток  ДЮП  (дружина  юних  пожежників)